Όλα τα μαθητικά ημερολόγια

Επανάληψη Α' Δημοτικού

Επαναληπτικές ασκήσεις της Α' Δημοτικού.
 
# Operations with natural numbers

4
6
3
g49954
1

Οδηγός χρήσης ASYMPTOTE

Αυτός ο Μαθησιακός Γράφος παρουσιάζει τις δυνατότητες της εφαρμογής ASYMPTOTE και τους διαφορετικούς τύπους απαντήσεων. Διασκεδάστε ανακαλύπτοντας το ASYMPTOTE!
 
# Unassigned

3
11
4
g47109
7

Εξάσκηση γραμμικών συναρτήσεων

Σε αυτό το μαθησιακό γράφημα, δίνονται εργασίες για την έννοια της αναλογικότητας καθώς και για την κλίση και τη γραφική παράσταση μιας γραμμικής συνάρτησης.
 
# Linear functions

2
5
5
g14136
9

Αντίστροφη Τριγωνομετρική Συνάρτηση: arccot

Αυτός ο Μαθησιακός Γράφος καλύπτει το θέμα της αντίστροφης τριγωνομετρικής συνάρτησης τόξου-συνεφαπτομένης (arc-cotangent). Είναι ένας ΜΓ με μεγάλο αριθμό εργασιών για δύο βασικούς λόγους: (1) Η συνάρτηση συνεφαπτομένης δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών των Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν τη συνάρτηση συνεφαπτομένης και στη συνέχεια την αντίστροφη συνάρτησή της στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία, σε σύγκριση με τις άλλες αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις. (2) Αυτή είναι η τελευταία αντίστροφη τριγωνομετρική συνάρτηση που μελετήθηκε, επομένως αυτός ο ΜΓ προορίζεται να λειτουργήσει λίγο ως ανασκόπηση των θεμάτων που καλύπτονται, στο πλαίσιο των αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
 
# Functions of one variable

13
8
13
g78228
13

Αντίστροφη Τριγωνομετρική Συνάρτηση: arccos

Μαθησιακός Γράφος με πολλές ασκήσεις σχετικά με τη συνάρτηση arccos που περιλαμβάνει: πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών, παράγωγοι, αντίστροφη συνάρτηση, εφαπτομένη και κάθετη ευθεία, εξισώσεις και ανισώσεις, διαφορικές, κατά προσέγγιση τιμές.
 
# Complements of differential calculus in real numbers

7
6
6
g03221
13

Κλάσματα 2

Αυτός ο Μαθησιακό Γράφος περιέχει ασκήσεις για τα κλάσματα και στόχοι του είναι: -οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια των κλασμάτων, -να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα μέρη ενός κλάσματος, -να μάθουν να τα συγκρίνουν -και να τα τοποθετήσουν σωστά στην αριθμητική γραμμή.
 
# Measurements & estimation

2
4
5
g38312
6