Πληροφορίες

Σχετικά με το έργο ASYMPTOTE

Το ASYMPTOTE [Adaptive Synchronous Mathematics Learning Paths for Online Teaching in Europe] είναι ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, ισχυρού και φιλικού προς τον χρήστη ψηφιακού εργαλείου για τη διαδικτυακή εκπαίδευση των μαθηματικών. Το έργο ASYMPTOTE δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διεξάγουν σύγχρονα και προσαρμοστικά μαθήματα μαθηματικών στο διαδίκτυο χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια ή δυσκολίες για τους μαθητές – απαιτείται μόνο ένα smartphone από την πλευρά τους.

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πύλη που θα περιλαμβάνει εργασίες μαθηματικών σε δευτεροβάθμιο και πανεπιστημιακό επίπεδο. Στη διαδικτυακή πύλη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν έτοιμες εργασίες ή να δημιουργήσουν δικές τους εργασίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών τους. Οι μαθητές επιλύουν εργασίες που παρέχονται από μια ψηφιακή μαθησιακή διαδρομή στο smartphone τους. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν συστηματική και σύγχρονη ανατροφοδότηση σχετικά με τη λύση που έχουν εισαγάγει και εργάζονται σε εργασίες που υιοθετούνται ανάλογα με την ατομική τους μαθησιακή πρόοδο. Επιπλέον, παρέχει ένα εργαλείο μαθησιακής αναλυτικής για την αποτελεσματική διάγνωση και αξιολόγηση της προόδου των μαθητών. Επιπλέον, επιτρέπει την αξιολόγηση και τη χρήση προσαρμοστικών στοιχείων στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το έργο ASYMPTOTE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα επιχορήγησης ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. επιχορήγησης 2020-1-DE01-KA226-HE-005738). Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα.

Η ομάδα

Goethe University Frankfurt

 • Prof. Dr. Matthias Ludwig

  Project Coordinator

 • Since 2011, Matthias Ludwig has been professor for mathematics education at Goethe University Frankfurt.

 • Deng-Xin Ken Oehler

  Technical Leader

 • Ken Oehler studied bioinformatics at Goethe University Frankfurt. He is leading the technical realization of ASYMPTOTE.

 • Simon Barlovits

  Project Manager

 • Simon Barlovits studied mathematics and politics as a teacher. He leads the project development process of ASYMPTOTE.

University of the Aegean

 • Prof. Dr. George Fesakis

  Working Group Coordinator

 • George Fesakis is a Professor in Computer Science and Mathematics Education and Digital Technology in Education and Educational Design.

 • Stamatia Volika

  Research Associate

 • Stamatia Volika, PhD, is a Primary Teacher and a Learning Designer.

 • Despina Koutsomanoli-Filippaki

  MOOC Conductor

 • Despina Koutsomanoli Filippaki is a PhD candidate at the Department of Preschool Education Sciences and Educational Design.

 • Stylianos Triantafyllou

  Teacher Researcher

 • Stelios Triantafyllou, is a Primary Teacher with a Master’s Degree in Didactics of Mathematics and ICT in Education.

 • Nikolaos Tzioufas

  Teacher Researcher

 • Nikolaos Tzioufas is a Mathematics Teacher with a Master’s Degree in Didactics of Mathematics and ICT in Education.