Όλα τα μαθητικά ημερολόγια

from arithmetic to algebra

In this learning graph students can challenge themselves with different tasks regarding arithmetic and algebraic thinking.
 
# Numbers & operations

2
6
1
g27532
9

Julio Le Parc Serie 48 - 1970

In this series, the Argentinian Op'Art artist Julio Le Parc, uses his famous 14 color palette to let mathematics mix them in a fixed but rather random looking way. Let's investigate what is happening there!
 
# Operations with natural numbers

4
6
2
g19356
13

Μαθησιακός Γράφος - Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογή

Ο Μαθησιακός Γράφος αφορά το ορισμένο ολοκλήρωμα, τις μεθόδους ολοκλήρωσης και την εφαρμογή τους στον υπολογισμό του εμβαδού.
 
# Application

4
5
1
g28401
13

Linear functions

In this graph treats the linear functions in different ways from graphical representation to linear function in reality
 
# Linear functions

4
7
1
g56291
8

Ολοκληρώματα

Σε αυτόν τον Μαθησιακό Γράφο μπορείτε να εξασκηθείτε σε βασικές έννοιες του λογισμού, ορισμένα ολοκληρώματα, αόριστα ολοκληρώματα και ολοκλήρωση κατά παράγοντες, με αντικατάσταση.
 
# Integrals of functions

5
6
5
g47328
13

Μοντελοποίηση με γραμμικές εξισώσεις

Αυτός ο Μαθησιακός Γράφος αφορά τη μαθηματική μοντελοποίηση. Οι κύριες εργασίες αποτελούνται από διάφορες εργασίες μοντελοποίησης. Οι αντίστοιχες προκλήσεις ή υποστηρίξεις είναι ποικίλα εκπαιδευτικά καθήκοντα, τα οποία παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης λόγω δομικών ομοιοτήτων. Απολαύστε αυτόν τον Μαθησιακό Γράφο. Είναι κατάλληλο για την Β΄& Γ΄ Γυμνασίου
 
# Linear equations

4
6
4
g19358
9