Όλα τα μαθητικά ημερολόγια

Συλλογισμός και μοντελοποίηση με γραμμικές εξισώσεις

Αυτός ο Μαθησιακός Γράφος αφορά τη βαθύτερη κατανόηση των γραμμικών εξισώσεων. Οι κύριες εργασίες δεν είναι κλασικές εργασίες εκπαίδευσης, αλλά αποτελούνται κυρίως από εργασίες συλλογισμού ή μοντελοποίησης. Οι εργασίες εκπαίδευσης βρίσκουν εφαρμογή στις προκλητικές ή υποστηρικτικές εργασίες. Καλή διασκέδαση και καλή τύχη! (LG για την Β΄& Γ΄ Γυμνασίου)
 
# Linear equations

5
5
4
g17357
9

Λύση γραμμικών εξισώσεων

Αυτός ο Μαθησιακός Γράφος αφορά την εξάσκηση στην επίλυση γραμμικών εξισώσεων. Πηγαίνει από απλές ασκήσεις σε ρεαλιστικές εργασίες. Υπάρχει η δυνατότητα να δεχτείτε προκλήσεις ή να λάβετε υποστήριξη από υποστηρικτικές εργασίες. Το γράφημα είναι κατάλληλο για την Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου.
 
# Linear equations

5
5
3
g25350
9

Μοντελοποίηση με τετραγωνικές συναρτήσεις

Αυτός ο γράφος αφορά τη μαθηματική μοντελοποίηση. Από τις βασικές έως τις προχωρημένες εργασίες, το μαθηματικό υπόβαθρο ενσωματώνεται σε πραγματικά πλαίσια και συμπληρώνεται από κατάλληλες προκλήσεις και υποστηρίξεις. Διασκεδάστε με αυτό το μαθησιακό γράφημα. Είναι κατάλληλο για τις τάξεις 9 και άνω.
 
# Quadratic functions

2
6
4
g04348
9

Αντίστροφη Τριγωνομετρική Συνάρτηση: arcsin

Μαθησιακός Γράφος για την αντίστροφη τριγωνομετρική συνάρτηση arcsin. Πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών. Εξισώσεις και ανισώσεις. Εφαπτομένη και κάθετη ευθεία. Διαφορικές. Παράγωγος σύνθετης συνάρτηση και θεώρημα παραγώγου αντίστροφης συνάρτησης.
 
# Complements of differential calculus in real numbers

10
7
8
g28248
13

Μετατοπίσεις της κορυφής των τετραγωνικών γραφικών παραστάσεων.

Αυτός ο μαθησιακός γράφος είναι κατάλληλος για τις τάξεις 9 και άνω. Εξετάζει τις μετατοπίσεις των γραφικών παραστάσεων των τετραγωνικών συναρτήσεων. Δίνεται επίσης έμφαση στην κορυφή των τετραγωνικών συναρτήσεων.
 
# Quadratic functions

4
5
3
g14346
9

Ιδιότητες τετραγωνικής συνάρτησης

Σε αυτό το μαθησιακό γράφο, προσφέρονται διάφορες εργασίες γύρω από το θέμα των τετραγωνικών συναρτήσεων από εύκολο έως προχωρημένο επίπεδο δυσκολίας. Επιπλέον, προσφέρονται προκλήσεις και υποστήριξη σε διάφορα σημεία. Το γράφημα είναι για την 8η τάξη
 
# Quadratic functions

3
5
3
g28345
9