Όλα τα μαθητικά ημερολόγια

Αντίστροφες Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Σε αυτόν τον Μαθησιακό Γράφο μπορείτε να μάθετε, να εξασκηθείτε και να συλλογιστείτε σχετικά με τις αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
 
# Functions of one variable

2
6
4
g67251
13

Αντίστροφη Τριγωνομετρική Συνάρτηση: arctan

Μαθησιακός Γράφος με πολλές ασκήσεις σχετικά με τη συνάρτηση arctan που περιλαμβάνει: πεδίο ορισμού, σύνολο τιμών, παράγωγοι, αντίστροφη συνάρτηση, εφαπτομένη και κανονική γραμμή, εξισώσεις και ανισώσεις, διαφορικές, κατά προσέγγιση τιμές.
 
# Complements of differential calculus in real numbers

5
7
8
g18222
13

Δυνάμεις

Ασκήσεις με δυνάμεις
 
# Powers

6
8
5
g15239
13

Κλάσματα

Σε αυτό το γράφημα υπάρχουν μερικές ασκήσεις με κλάσματα. Καλή επιτυχία!
 
# Fractions

6
8
7
g89234
6

Μοντελοποίηση γραμμικών διαδικασιών

Αυτά τα μαθησιακά γραφήματα περιέχουν εύκολες και μέτριες εργασίες μοντελοποίησης και εφαρμογής σε γραμμικές συναρτήσεις.
 
# Linear functions

1
5
7
g78139
9

Arc Sine

This learning graph treats the arc sine function from its domain and range to the calculation of the tangents to arcsin(x).
 
# Functions of one variable

5
6
5
g6981
13