Όλα τα έργα

Η τάξη του Άρη

Η τάξη του Άρη έχει 24 παιδιά. Σήμερα απουσίαζαν οι μισοί από τους μισούς μαθητές. Α)Πόσοι μαθητές απουσίαζαν; Β)Πόσοι μαθητές ήταν στην τάξη;
 
# Operations with natural numbers

Training
2

Παρατηρώ προσεκτικά

Βρίσκω το λάθος και ξαναγράφω σωστά την αριθμητική αλυσίδα. 3,13,23,43,53,63,83,93
 
# Operations with natural numbers

Training
2

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

Παρατηρώ την εικόνα, μετρώ όλες τις χελωνίτσες, γράφω πόσες είναι οι μισές.
 
# Operations with natural numbers

Training
2

Τα μπισκότα

Όλα τα μπισκότα ήταν 32. Πήρα τα μισά εγώ και τα μισά ο αδερφός μου. Πόσα μπισκότα πήρε ο καθένας μας;
 
# Operations with natural numbers

Training
2

Σωστή σειρά 2

Βάζω τους παρακάτω αριθμούς στη σειρά ξεκινώντας από το μεγαλύτερο. 35,60,1,87,100
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Σωστή σειρά 1

Βάζω τους παρακάτω αριθμούς στη σειρά ξεκινώντας από το μικρότερο. 17,56,23,12,40,77
 
# Operations with natural numbers

Training
1