Όλα τα έργα

Λίμνη

Η διατομή μιας λίμνης μπορεί να περιγραφεί κατά προσέγγιση από τη σχέση f(x) = 0,0016x². Το βάθος της λίμνης είναι 38m. Υπολογίστε το εμβαδόν της κυκλικής υδάτινης επιφάνειας σε m².
 
# Quadratic functions

Modeling
9

Εμβαδόν παραθύρου

Σε μια σοφίτα, θα πρέπει να ενσωματωθεί ένα παράθυρο όπως μπορείτε να το δείτε στην εικόνα. Ο ιδιοκτήτης της σοφίτας θέλει ένα παράθυρο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Υπολογίστε το x για το μεγαλύτερο παράθυρο
 
# Quadratic functions

Modeling
9

Reasoning challenge task

Please fill in the gap text on the Pythagoraen theorem.
 
# Pythagorean theorem

Reasoning
9

Reasoning task for Pythagoras

This task is a task where you have to fill a text with words from the word field of Pythagoras.
 
# Pythagorean theorem

Reasoning
9

Βρες τον μετασχηματισμό

Βρες τις ισοδύναμε προτάσεις αν μετασχηματίσουμε την εξίσωση: $|x-|x||=10$
 
# Polynomials

Training
7

Βρες την ηλικία

Σήμερα η Τζούλια είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη από την Λάουρα. Σε 4 χρόνια η Τζούλια θα έχει τη διπλάσια ηλικία από την Λάουρα. Πόσο ετών είναι η Τζούλια και η Λάουρα σήμερα;
 
# Linear equations

Modeling
8