Όλα τα έργα

Ακολουθία τετραγώνων 2

Προσδιορίστε έναν όρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε βήμα για τον προσδιορισμό του αριθμού των μικρών τετραγώνων από τα οποία κατασκευάζεται κάθε σχήμα
 
# Terms with variables

Modeling
6

Σημείο μηδενισμού (1)

Δίνεται η $f(x) = (x - d)²$, όπου το $d$ είναι ένας αριθμός πραγματικός. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης έχει ένα σημείο που τη μηδενίζει όταν:
 
# Quadratic functions

Reasoning
9

Σημείο μηδενισμού

f(x) = x² + e, το e είναι ένας πραγματικός αρ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης έχει δύο σημεία που τη μηδενίζουν...
 
# Quadratic functions

Reasoning
9

Κορυφή και γραφική παράσταση

Να βρείτε τις συντεταγμένες της κορυφής S της γραφικής παράστασης $f(x) = x² + 2x + 2$.
 
# Quadratic functions

Training
9

Γραφική παράσταση και όροι

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x² + e$. Επιλέξτε όλες τις προτάσεις που είναι σωστές για τη γραφική παράσταση.
 
# Quadratic functions

Training
9

Γέφυρα

Μια γέφυρα έχει μήκος 60 μέτρα και ύψος 18 μέτρα. Διαλέξτε έναν πιθανό όρο για να περιγράψετε το σχήμα της γέφυρας, όταν η αρχή του συστήματος συντεταγμένων βρίσκεται στο αριστερό σημείο της γέφυρας
 
# Quadratic functions

Modeling
9