Όλα τα έργα

Βρες την ηλικία

Σήμερα η Τζούλια είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη από την Λάουρα. Σε 4 χρόνια η Τζούλια θα έχει τη διπλάσια ηλικία από την Λάουρα. Πόσο ετών είναι η Τζούλια και η Λάουρα σήμερα;
 
# Linear equations

Modeling
8

Εφαρμογή στις εξισώσεις (Μοντελοποίηση)

Ένα ύφασμα είναι σε σχήμα ορθογωνίου (όπως είναι η εικόνα), γνωρίζουμε ότι το πλάτος του είναι $12cm$ λιγότερο από το μήκος του. Εάν η ημιπερίμετρος του είναι $34cm$, να βρεθεί το πλάτος του και το μήκος του υφάσματος.
 
# Linear equations

Modeling
10

Γραμμική εξίσωση μετασχηματισμός 2

Λύσε με προσέγγιση την εξίσωση: $14χ-5-3χ+4-2χ+9=12-4χ+7+6χ-3$
 
# Linear equations

Training
7

Δεξαμενή νερού

Σε ένα σπίτι, η δεξαμενή που έχει για το νερό βρίσκεται στα 2/7 της χωρητικότητάς της. Τρία άτομα κάνουν ντους: Ο πρώτος χρησιμοποιεί το ένα πέμπτο της ποσότητας που υπάρχει στη δεξαμενή, ο δεύτερος χρησιμοποιεί το ένα τρίτο της ποσότητας που υπάρχει στη δεξαμενή και ο τρίτος τα τρία τέταρτα της ποσότητας των πρώτων. Ποια είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής και πόση ποσότητα νερού χρησιμοποίησαν οι δύο πρώτοι αν γνωρίζουμε ότι ο τρίτος χρησιμοποίησε 10 λίτρα για να κάνει ντους;
# Monomials & polynomials
# Units & rounding

Training
8

"Μάντεψε" τον άγνωστο αριθμό

Σκεφτήκαμε έναν αριθμό. Αν προσθέσουμε το μισό του και το τριπλάσιο του έχουμε το αποτέλεσμα ότι είναι $55$. Ποιον αριθμό σκεφτήκαμε
 
# Linear functions

Training
5

Ο Γιάννης πάει σχολείο

Ο Γιάννης για να πάει σχολείο κάθε μέρα περπατάει $1 km$ με μέση ταχύτητα $6 km/h$. Με αυτά τα δεδομένα σε πόση ώρα θα φτάσει στο σχολείο;
 
# Linear functions

Training
5