Όλα τα έργα

Προκύπτει από μετασχηματισμούς;

Ποιες από τις παρακάτω εξισώσεις προκύπτει από μετασχηματισμούς της εξίσωσης: $4χ-6=0$
 
# Linear equations

Reasoning
9

Αριθμητικός Γρίφος

Ποια σχέση ταιριάζει με το αριθμητικό γρίφο: $3$ διαδοχικοί αριθμοί αθροίζουν $99$
 
# Linear equations

Reasoning
9

Video games 3

Η Carla και ο Javier έχουν 36 ευρώ για να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδια. Αν η Carla έχει τα διπλάσια χρήματα από τον Javier, πόσα χρήματα έχει ο καθένας τους;
 
# Linear functions

Modeling
7

Video games 2

Η Carla και ο Javier παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Η Carla έχει x βιντεοπαιχνίδια και ο Javier έχει 12 βιντεοπαιχνίδια. Μαζί έχουν συνολικά 27 βιντεοπαιχνίδια. Γράψτε μια εξίσωση που να περιγράφει αυτή την κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε κενά διαστήματα.
 
# Linear equations

Modeling
7

Video games

Η Carla θέλει να παίξει διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Έχει $20$€ για να παίξει $x$ παιχνίδια. Κάθε βιντεοπαιχνίδι κοστίζει $2$€. Επιλέξτε την εξίσωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση αυτή
 
# Linear equations

Modeling
7

Ισοδύναμες εξισώσεις 2

Να βρεις τις εξισώσεις που είναι ισοδύναμες με την: $−3 (2x − 1) = − 3 (x − 5)$
 
# Linear equations

Training
7