Όλα τα έργα

$f(x)=ax^2$, με $0

Τα γραφήματα της εικόνας ανταποκρίνονται στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: $f(x)=x^2$, $f(x)=\frac{1}{2}x^2$, $f(x)=\frac{1}{3}x^2$ και $f(x)=\frac{1}{4}x^2$. Να βρείτε το χρώμα που ανταποκρίνεται το γράφημα της συνάρτησης: $f(x)=\frac{1}{4}x^2$?
 
# Quadratic functions

Training
8

Η f(x)=ax²

Δίνονται τα γραφήματα των συναρτήσεων:$ f(x)=x², f(x)=2x², f(x)=3x²$ και $f(x)=4x²$. Να βρείτε το χρώμα που αντιστοιχεί στη συνάρτηση: $f(x)=4x²$.
 
# Quadratic functions

Training
8

Γραμμική εξίσωση μετασχηματισμός 1

Να βρεθεί ο άγνωστος στην εξίσωση: $4χ-2+2χ+3=3χ+2+5χ-15$
 
# Linear equations

Training
7

Συνάρτηση πέδησης ενός οχήματος

Από μετρήσεις, μια τετραγωνική συνάρτηση μπορεί να μοντελοποιήσει την απόσταση πέδησης (σε μέτρα), σε στεγνό οδόστρωμα, ανάλογα με την ταχύτητα (σε km/h) που ταξιδεύει το όχημα. Ο τύπος για τη συνάρτηση της απόστασης πέδησης είναι: d (v) = απόσταση πέδησης (m) για ταχύτητα οχήματος v (km/h). d (v) = 0,005 v² Αν ένας οδηγός τροχόσπιτου σε αυτοκινητόδρομο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 m από το προπορευόμενο όχημα, ποια πρέπει να είναι η μέγιστη ταχύτητά του (σε km/h); Διευκρίνηση: προσαρμόστε τη λύση στις μονάδες
 
# Quadratic functions

Modeling
8

Τετραγωνικός κήπος

Θέλουμε να περιβάλλουμε έναν τετραγωνικό κήπο με κυπαρίσσια. Αν τα κυπαρίσσια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 μέτρων, πόσα θα πρέπει να φυτέψουμε; Επιλέξτε τη σωστή επιλογή αν x² είναι η έκταση του κήπου σε m².
 
# Quadratic functions

Modeling
8

Προσδιορισμός μετατοπίσεων από την y=-x²

Από την πράσινη γραφική παράσταση, που αντιστοιχεί στην y=-x², να προσδιορίσετε την εξίσωση της μπλε γραφικής παράστασης και την κορυφή της.
 
# Quadratic functions

Reasoning
8