Όλα τα έργα

Ισοδύναμες εξισώσεις

Βρες την εξίσωση που είναι ισοδύναμη με: $3(x – 6) – 8 = 7x – 8$
 
# Linear equations

Training
7

Αλγεβρική γλώσσα και μετασχηματισμοί γραμμικών εξισώσεων

Έξι φορές το προηγούμενο ενός αριθμού συν το διπλάσιο του είναι ίσο με το αντίθετο του αριθμού που ακολουθεί τον αριθμό αυτό.
# Linear equations
# Terms with variables

Training
7

Λύσε την εξίσωση (που έχει μεταβλητές στον αριθμητή και παρονομαστή)

Να λυθεί η εξίσωση: $\frac{x+2}{2x+2}-\frac{1}{2}=\frac{x+4}{4x+4}$
 
# Linear equations

Training
7

Το ταξίδι

Το περασμένο Σάββατο ο Τζον πήγε ταξίδι. Ταξίδεψε $\frac{3}{5}$ της διαδρομής με τρένο, $\frac{7}{8}$ της υπόλοιπης απόστασης με αυτοκίνητο και, τέλος, έκανε τα τελευταία 26 χιλιόμετρα με ποδήλατο. Ποια ήταν η συνολική απόσταση, σε km, του ταξιδιού;
 
# Linear equations

Modeling
8

Να βρείτε τους όρους της συνάρτησης

Χρησιμοποίησε τη συνάρτηση $f(x)=x^2$ για να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά
 
# Quadratic functions

Reasoning
9

The formula of Quadratic function

Which of the following functions are quadratic? $i. x+2y-3y²=5$ $ii. y=x^2+3x+2$ $iii. y+x^2=3χ+2$ $iv. y=3+2x^3+3x$ $v. y=χ²+3$ $vi. y=3(x-2)(x-3)$ $vii. xy=12$ $viii. y=-2(x-4)^2$ $ix. y-4=x^2+2x+\sqrt3$ $x. 3x^2+x-2=0$ $xi. 3-2y=0$
 
# Quadratic functions

Reasoning
9