Όλα τα έργα

Η τάξη της Λυδίας

Σε μια τάξη υπάρχουν 20 παιδιά. Σήμερα έλειπαν οι μισοί από τους μισούς. Πόσα παιδιά έλειπαν;
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Μολύβια

Έχω 3 μολύβια και αγόρασα ακόμα 4 μολύβια. Πόσα μολύβια έχω τώρα;
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Μοτίβο

Παρατηρώ και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο:
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Κατεβαίνω από το 5

Γράφω τους αριθμούς κατεβαίνοντας από το 5.
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Το στόμα της φάλαινας

Επιλέγω τις σωστές απαντήσεις
 
# Operations with natural numbers

Training
1

Σε σειρά

Βάζω τους αριθμούς σε σειρά ξεκινώντας από το μικρότερο.
 
# Operations with natural numbers

Training
1