Όλα τα έργα

Επιβράβευση, προσπάθειες και εργασίες Υποστήριξης

Για μια σωστή απάντηση, ο χρήστης ανταμείβεται με πόντους. Περισσότερες από μία λάθος απαντήσεις μειώνουν τους αρχικούς 100 βαθμούς που προσφέρει μια άσκηση. Σε κάθε άσκηση, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει τέσσερις φορές να εισαγάγει τη λύση. Ποια είναι λοιπόν η λύση εδώ; Παρακαλώ προσπαθήστε να μάθετε. Ίσως βοηθήσουν οι υποδείξεις...
 
# Numbers & operations

Learning
7

Inverse matrix

Given a matrix $A$ and its inverse matrix $B$. Choose the correct statements. We define $I$ as the identity matrix and $A^{T}$ as the transpose of $A$. Further, $k\neq0$ is a scalar and $det(A)$ represents the determinant of A.
 
# Inverse

Reasoning
13

Απλοποίηση δυνάμεων

Ποιος έχει την σωστή απάντηση Άσκηση: Απλοποίησε τις δυνάμεις 1) $ (1234)^{-1000}\\ $ Λίζα η απάντηση είναι $\frac1{(1234)^{1000}}$ Αλί Όχι η απάντηση είναι 1234
 
# Powers of non-negative rational basis

Reasoning
8

Determination of an easy negative power

Γράψε την ακριβή απάντηση για την άσκηση Αν χρειαστεί να γράψεις δυνάμεις χρησιμοποίησε την γραφή α^β. Για κλάσμα χρησιμοποίησε α/β 1) $ 5^{-2} $ 2) $ 7^{-3} $
 
# Powers of non-negative rational basis

Learning
8

Πολλαπλασιασμός με δυνάμεις

Κάνε τους υπολογισμούς και γέμισε τα κενά $4x^2\cdot5x^4$
 
# Powers of integer exponent

Learning
8

Αρνητικές δυνάμεις

Διάλεξε την σωστή ή τις σωστές απαντήσεις $ 3^{-\frac56}\\ $
 
# Powers of non-negative rational basis

Training
8