Όλα τα έργα

Adding like fractions

Πρόσθεσε τα παρακάτω κλάσματα: $\frac28+\;\frac48=\;$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Converting fractions into like fractions

Κάνε τα παρακάτω κλάσματα ομώνυμα. α) $\frac32$ β) $\frac26$ γ) $\frac1{12}$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Equivalent fractions

Φτιάξτε ένα ισοδύναμο κλάσμα του $\frac23$ πολλαπλασιάζοντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 2.
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Juio Le Parc Serie 48 - 1970

In this series, the Argentinian Op'Art artist Juli Le Parc, uses his famous 14 color palette to let mathematics mix them in a fixed but rather randomly looking way. Let's investigate what is happening there!
 
# Sequences

Modeling
5

3D Pythagoras

Find out the distance, in $ cm$, between point $A$ and $ G$. Give your answer with one decimal place.
 
# Pythagorean theorem

Training
8

[MOOC]Redução ao primeiro quadrante e fórmulas trigonométricas

Seja $\alpha \in \left [ \frac{\pi }{2}, \frac{3\pi }{2} \right ]$, tal que $sen\alpha =\frac{\sqrt{5}}{5}$ Determina o valor de $tg\left ( \pi +\alpha \right )\times cos\left ( \frac{11\pi }{2}+\alpha \right )+sen\left ( -\frac{\pi }{2}-\alpha \right )$. Apresenta o resultado arredondado às centésimas.
 
# Trigonometric functions

Reasoning
11