Όλα τα έργα

Πολλαπλασιασμός δυνάμεων

Απλοποιησε και επιλεξε την σωστη απαντηση $ x^{2\;}\times\;x^3\ $
 
# Powers of integer exponent

Training
8

Ακριβής τιμή: Θεωρήματα γωνιών

Η εικόνα δείχνει δύο παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη. Προσδιορίστε το μέτρο της γωνίας $β$ και εισαγάγετε την ακριβή τιμή (χωρίς °) στο πεδίο απάντησης παρακάτω.
 
# Angles

Training
7

Placing a fraction on the number line 1

Τοποθετήστε σε μία από τις θέσεις Α, Β, Γ στην αριθμογραμμή της εικόνας το κλάσμα $\frac73$.
 
# Measurements & estimation

Training
5

Placing a fraction on the number line 4

Σε πόσα ίσα μέρη (κομμάτια) πρέπει να μοιράσεις το τμήμα από το $0$ έως το $1$ (μία μονάδα) στην αριθμογραμμή της εικόνας για να τοποθετήσεις το κλάσμα $\frac34$ ;
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Placing a fraction on the number line 3

Για να τοποθετήσω το κλάσμα $\frac64$ στην αριθμογραμμή της εικόνας πρέπει να χωρίσω:
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Placing a fraction on the number line 2

Το κλάσμα $\frac53$ βρίσκεται σε μία από τις τρεις θέσεις Α, Β, Γ της αριθμογραμμής. Να γράψετε το γράμμα που βρίσκεται το κλάσμα $\frac53$
 
# Measurements & estimation

Training
5