Όλα τα έργα

Adding unlike fractions

Προσθέστε τα παρακάτω κλάσματα: $\frac34+\;\frac45=\;$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Adding like fractions

Πρόσθεσε τα παρακάτω κλάσματα: $\frac28+\;\frac48=\;$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Converting fractions into like fractions

Κάνε τα παρακάτω κλάσματα ομώνυμα. α) $\frac32$ β) $\frac26$ γ) $\frac1{12}$
 
# Measurements & estimation

Training
5

Equivalent fractions

Φτιάξτε ένα ισοδύναμο κλάσμα του $\frac23$ πολλαπλασιάζοντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή με το 2.
 
# Measurements & estimation

Learning
5

Juio Le Parc Serie 48 - 1970

In this series, the Argentinian Op'Art artist Juli Le Parc, uses his famous 14 color palette to let mathematics mix them in a fixed but rather randomly looking way. Let's investigate what is happening there!
 
# Sequences

Modeling
5

3D Pythagoras

Find out the distance, in $ cm$, between point $A$ and $ G$. Give your answer with one decimal place.
 
# Pythagorean theorem

Training
8