Σχετικά με τα Αποτελέσματα Πνευματικής Εργασίας του έργου

Για την ανάπτυξη μιας φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας για τη διαδικτυακή μαθηματική εκπαίδευση, ορίζονται τα έξι ακόλουθα Αποτελέσματα Πνευματικής Εργασίας του έργου (Intellectual Outputs – IOs):

  • Διαδικτυακή πύλη ASYMPTOTE
  • Εφαρμογή ASYMPTOTE
  • Γενικές εργασίες σε πανεπιστημιακό επίπεδο
  • Γενικές εργασίες σε δευτεροβάθμιο επίπεδο & Εγχειρίδιο
  • Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σπουδών & MOOC
  • Έρευνα & επικύρωση

Project Results: Intellectual Outputs (English Language)

IO1&2 – ASYMPTOTE Web Portal & App

In this presentation we summarize the results of "IO1 - Web Portal" and "IO2 - ASYMPTOTE App" (technical outputs).

IO3&4 – Generic Tasks & Manual

In this presentation we summarize the results of "IO3 - Generic Tasks on University Level" and "IO4 - Generic Tasks on Secondary Level & Handbook" (material-based outputs).

Please note: The manual can be found on the ASYMPTOTE Tutorial website.

IO5 – Long-Term Curriculum & MOOC

In this presentation we summarize the results of "IO5 - Long-Term Curriculum & MOOC" (educational output).

Please note: The slides of the Long-Term Curriculum can be found on the ASYMPTOTE Tutorial website. 

IO6 – Research & Validation

In this presentation we summarize the results of "IO6 - Research & Validation" (scientific output).

Please note: Research instruments and outputs can be found on the ASYMPTOTE Research website.