Η κοινοπραξία ASYMPTOTE

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επτά εταίρους από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία). Όλοι τους συμβάλλουν στο έργο με διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε ειδικούς για τον προγραμματισμό εφαρμογών, το σχεδιασμό εργασιών, τα προγράμματα εντατικής μελέτης, την επικύρωση και αξιολόγηση, τη διάδοση και τις δημόσιες σχέσεις. Οι εταίροι είναι πανεπιστήμια, μια μεγάλη ένωση εκπαιδευτικών και μια εταιρεία.

Goethe University Frankfurt

Frankfurt, Germany

Project Coordination
Web Portal
Intensive Study Programme

Read more.

Autentek GmbH

Berlin, Germany

Mobile Application

Read more.

Polytechnic Institute of Porto

Porto, Portugal

Generic Task for University Level
ROSEDA Conference

Read more.

University of Bielefeld

Bielefeld, Germany

Generic Task for Secondary Level & Handbook

Read more.

University of Catania

Catania, Italy

Long-Term Curriculum & MOOC

Read more.

University of the Aegean

Rhodes, Greece

Research & Validation

Read more.

FESPM

Santander, Spain

Teacher Training

Read more.

Associated Partners

Partners from Germany, Greece, Italy, Portugal & Spain

The Associated Partners

Read more.